Tag Archives: kỹ thuật trồng

Tổng hợp Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Đinh Lăng

trong-dinh-lang

Cây Đinh Lăng là một loài cây nhỏ thuộc chi Đinh lăng (Polyscias), cao 1,0 – 2,0m. Đinh Lăng là cây sống lâu năm, ưa sáng, ưa ẩm, chịu hạn, chịu bóng tốt nhưng không chịu úng ngập, cây phát triển mạnh nhất trên đất pha cát và khi nhiệt độ dưới 28oC. Cùng Trang […]